Julsånger!

8 maj 2008

Vi har lagt till nya folksånger inklusive "Men of Harlech", "Cuckoo Dear" och "The Ash Grove". Några nya genrer har tillkommit också, inklusive två julsånger, "Silent Night" och "Jingle Bells" för mellanliggande piano, liksom Beethovens mycket älskad Für Elise.

Other news