Four Flute Quartets

cover
Sheet Music Plus
  • Pris
  • $28.95
  • Musikinstrument
  • Flute, Cello, Viola, Violin
  • Förlag
  • Baerenreiter Verlag

Beskrivning

(KV 285, KV 285a, KV Anh. 171(285b), KV 298). Av Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Redigerad av Jaroslav Pohanka. För flöjt kvartetten (flöjt, violin, viola, cello). Den här utgåvan: Urtext utgåva. Klassisk Period. Svårighet: medium. Uppsättning prestanda delar (delar endast poäng inte ingår). KV 285, KV 285a, KV Anh. 171(285b), KV 298. 71 sidor. Publicerad av Baerenreiter Verlag

(KV 285, KV 285a, KV Anh. 171(285b), KV 298). By Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Edited by Jaroslav Pohanka. For flute quartet (flute, violin, viola, cello). This edition: Urtext edition. Classical Period. Difficulty: medium. Set of performance parts (parts only, score not included). KV 285, KV 285a, KV Anh. 171(285b), KV 298. 71 pages. Published by Baerenreiter Verlag

Available to purchase from Sheet Music Plus

Continue to Sheet Music Plus