Partitur miniatyrbild

Recensioner av Symphony No. 41 Full Score

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Back Skicka recension

2 review(s)

Symphony No. 41 Full Score Rating: 5.00 out of 5 based on 3 reviews.
  • Det är Mozarts vackraste symfoni, den som avslutar cykeln av Mozarts symfonier och den som startade det nya sättet att föreställa sig symfonin inte bara ur synvinkel Lyssna utan framför allt från kompositionella synvinkel och som Beethoven tog utgångspunkten för det nya sättet att komponera start från en cell och utveckla den i alla dess delar tills den når världen som varje symfoni vill uttrycka.

  • Silvano Marchese · 12 november 2019
  • Jag vill hämta den
   Žlrnpmŝzn
   Ŝgevŝevŝ
   Ŝgevaŝ
   Ŝzaŝ57ynv8
   zazŝ75uk750
   Ŝ76uv07ŝ5va
   86vaaŝ75vs
   h97apz86a
   h9šn7ampzs
   Ŝ75vs6šŝnk6vy

  • макс · 4 februari 2013