From Juazeiro-Ba, Brasilien flag

Joabson Kelow (b. 1999)

Uploads

  • This user hasn't uploaded any arrangements yet.

Professional information

  • Musikinstrument:
  • Violino
  • Skills:
  • Condutor

About me

Jag började studera musik med 09 år och spela fiol med 11 år gjorde musik 02 år i Christian congregationen i Brasilien och 01 och hälften privat.