Dagen är kommen (Adeste Fideles "O Come All Ye Faithful")

Röst, SATB

Partitur miniatyrbild

Lyssna

Recensioner

Dagen är kommen (Adeste Fideles "O Come All Ye Faithful") Röst, SATB Rating: 4.60 out of 5 based on 5 reviews.
Click to rate

Om

Om Dagen är kommen

Dagen är kommen är en ofta sjungen julpsalm. Det latinska originalets titel är "Adeste Fideles" och den engelska översättningen lyder "O, Come All Ye Faithful". Text och musik skrevs av John Francis Wade, omkring 1743. Den femte versen lades till av Jean Francois Borderies, 1822. Psalmen är översatt till svenska och bearbetad av Eva Norberg, 1974 och 1984, och kan av upphovsrättsliga skäl inte återges här i sin helhet. Första versen inleds:
The above text from the Wikipedia article "Dagen är kommen" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other arrangements

Free sheet music on other sites