Du gamla, Du fria

Röst, Piano

Partitur miniatyrbild

Lyssna

Recensioner

Du gamla, Du fria Röst, Piano Rating: 3.67 out of 5 based on 3 reviews.
Click to rate

Om

Typeset by Johan Schoone, from home.planet.nl/~jschoone/index_en.html

Om Du gamla, Du fria

Du gamla, du fria är Sveriges nationalsång, skriven av Richard Dybeck 1844 i form av två strofer till en gammal folkmelodi. Till skillnad från många andra nationalsånger har detta musikverk aldrig officiellt, genom politiska beslut, antagits som nationalsång. Status som nationalsång vilar alltså helt på traditionen. Den används dock som nationalsång även vid så officiella tillställningar som statsbesök och är självklar som Sveriges nationalsång vid exempelvis sportevenemang.
The above text from the Wikipedia article "Du gamla, du fria" text is available under CC BY-SA 3.0.

More music by Traditional

Other users also liked