Hatikvah

Röst, Piano

Partitur miniatyrbild

Lyssna

Recensioner

Hatikvah Röst, Piano Rating: 4.94 out of 5 based on 65 reviews.
Click to rate

Om

Typeset by Johan Schoone, from home.planet.nl/~jschoone/index_en.html

Om Hatikvah

"Hatikvah" (hebreiska: התקווה, 'Hoppet') är Israels nationalsång. Texten skrevs av Naftali Herz Imber 1878 som poemet Tikvatenu ('vårt hopp') och tonsattes under tidigt 1880-tal av Samuel Cohen. De första sju tonerna är direkt tagna från ett motiv i Bedrich Smetanas tondikt "Vltava" (Moldau), som i sin tur eventuellt är påverkat av ett grundmotiv som bland annat finns i den italienska folksången "La Mantovana". Även i fortsättningen tas tonsekvenser upp från samma verk. Bedrich Smetana var informerad och uttryckligen positiv till återanvändandet av hans material. Vid den första sionistiska världskongressen 1897 i Basel, Schweiz, valdes "Hatikvah" till den sionistiska rörelsens officiella sång. Senare arrangerades den om av tonsättaren Paul Ben-Haim, som baserade kompositionen delvis på judisk-rumänska folkvisor.
The above text from the Wikipedia article "Hatikvah" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other users also liked