Canon and Gigue

No thumbnail availablePartitur miniatyrbild

Lyssna

Recensioner

Click to rate

Om Kanon i D

Kanon och Gigue i D-dur för tre violiner och generalbas, tyska Kanon und Gigue in D-Dur für drei Violinen und Basso Continuo, musikstycke komponerat av Johann Pachelbel runt 1680. Som namnet anger är det en kanon, där de tre fiolerna spelar samma melodi med två takters förskjutning.
The above text from the Wikipedia article "Kanon i D" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other arrangements

Buy printed editions

We have selected some printed editions we think may be useful.