Enlarge

John Francis Wade

Biography

John Francis Wade född 1711, död 16 augusti 1786. Engelsk musiklärare, notkopist och musikutgivare, bosatt i exil i Douai i Frankrike. Han finns representerad i Den svenska psalmboken 1986 med ett verk.
The above text from the Wikipedia article "John Francis Wade" text is available under CC BY-SA 3.0.

Most viewed music

Most listened to music

All music

You may also find sheet music by Wade on Sheet Music Plus.

A


Other names

約翰·弗朗西斯,韋德, zh:約翰·弗朗西斯·韋德