Enlarge

Pérotin

Biography

Magister Perotinus eller Perotin var en europeisk tonsättare, förmodligen av franskt ursprung, levande och verksam i slutet av 1100- och början av 1200-talen. Han representerar de kända medlemmarna i vad som kallats Notre Dame-skolans polyfoni och är en av de ytterst få så tidiga kompositörer vars namn fortlevat till våra dagar och som med någon säkerhet kan tillskrivas enskilda kompositioner; detta härrör från vittnesbörd av en engelsk student, som ironiskt nog själv förblivit anonym och som nu refereras till som Anonymous IV, som skrev om Perotin. Anonymous IV kallade honom Magister Perotin vilket betyder Perotin mästaren eller experten. Namnet Perotin kommer av "Perotinus", det latinska diminutivet av Petrus som i sin tur är den latinska varianten av det franska namnet Pierre . Perotinus var verksam i den kyrka i Paris som senare ersattes av Notre-Dame-katedralen. Han anses som en av ars antiquas främste mästare och komponerade i de två stilar som kallas organum och conductus.
The above text from the Wikipedia article "Perotinus" text is available under CC BY-SA 3.0.

Most viewed music

All music

You may also find sheet music by Pérotin on Sheet Music Plus.

S

V


Other names

Perotinus, bg:Перотин, cs:Perotinus Magnus, he:פרוטין, ja:ペロティヌス, ar:بيروتان, el:Περοτέν, ko:페로탱, lt:Perotinas, ru:Перотин, uk:Перотін, zh:佩罗坦